Jag har inte arrangerad bilden med  upp och nervända paraplyn den låg där på marken 

Under bron  när tåget kom där uppe till höger

Steg för steg 

För den stråfrälste är detta ett ögonblick att fota